Zahradní slavnost – úterý 28. 6. 2022

Tradiční Zahradní slavnost proběhne v úterý 28. června 2022 od 16:00 hod. Srdečně zveme všechny děti, rodiče, absolventy a příznivce naší školy.

Na úvod proběhne vystoupení jednotlivých tříd a oddělení družiny, poté budou následovat hry pro děti a opékání špekáčků. Akce bude ukončena v 19:00 hod.

Zápis pro děti z Ukrajiny – úterý 21. 6. 2022

Zápis dětí z Ukrajiny do první třídy na ZŠ Bednářova pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý 21. června 2022 v době od 13:00 do 15.00 hod.

K zápisu se dostaví děti se svými zákonnými zástupci. Prosíme, vezměte s sebou rodný list dítěte a Váš doklad totožnosti.

Akce ŠD – červen 2022

Den dětí – 1. června
Navštívíme Bongo. Ze školy vycházíme ve 13:30, návrat v 16:30 hod.

Nacvičujeme pásmo na Zahradní slavnost
Program v jednotlivých odděleních.

Míčové hry na školní zahradě
Vybíjená, Na jelena…

Den otců – 19. června
Výroba přáníček a malých dárků pro tatínky.

Zahradní slavnost – 28. června
Vystoupení žáků naší školy, hry. Začátek v 16:00 hod., konec v 19:00 hod.