Jídelna

Naši žáci se mohou stravovat ve školní jídelně – výdejně obědů. Naše školní jídelna obědy nevaří, obědy jsou každý den dováženy ze školní jídelny při ZŠ Tuháčkova. Škola využívá pro výdej obědů čipový systém. Čip do jídelny slouží žákům zároveň i pro přístup do prostor školy.

Na výběr je ze dvou druhů jídel, jejichž volba je možná na webových stránkách www.strava.cz či přes mobilní aplikaci. Přihlašovací údaje pro objednávkový systém Vám poskytne školní jídelna při ZŠ Tuháčkova.  

Jídelníček

Jídelníček je pravidelně aktualizován na webových stránkách školní jídelny při ZŠ Tuháčkova.

Ceník obědů

Ceny obědů na aktuální měsíc a další informace o stravování ve školní jídelně jsou uvedeny na webových stránkách školní jídelny při ZŠ Tuháčkova. Stravné za obědy je možné platit na bankovní účet č. 2801015420/2010, vedeného u Fio Banky, a.s. Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo strávníka ze stravovací kartičky, kterou obdržíte při registraci ve školní jídelně při ZŠ Tuháčkova.

Důležité upozornění pro rodiče:

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve výuce. V případě nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu oběda od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole, a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodebere.

Při odebírání jídel po dobu nemoci dítěte je nutné domluvit tuto skutečnost s vedením školní jídelny za plnou cenu oběda. Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě. Doplatek za odebrané i neodebrané obědy bude vyúčtován v následujícím měsíci.

Kontakt:

Školní jídelna při ZŠ Tuháčkova – Jarmila Jansová, e-mail: jansova@zstuhackova.cz, tel.: 539 014 620

Komentáře jsou uzavřeny.