Akce ŠD – červen 2024

Den dětí pondělí 3. června – Bongo
Od školy odcházíme ve 13:30 hod., návrat do školy v 16:30 hod. Pokud s námi Vaše dítě z jakýchkoliv důvodů nepůjde, musíte si jej vyzvednout ze ŠD do 13:15 hod.!

Do Bonga budou děti mít sportovní oblečení, z hlediska bezpečnosti dohlédněte, aby děti neměly řetízky a dlouhé náušnice. Z hygienických důvodů musí mít PONOŽKY! Do batůžku si přibalí pláštěnku (dle počasí), svačinku, láhev s pitím a peníze na občerstvení či jiné věci, které Bongo nabízí (rozumnou výši částky necháváme na rodičích).

Nacvičujeme pásmo na Zahradní slavnost
(program v jednotlivých odděleních)

Míčové hry na školní zahradě
(Vybíjená, Na jelena….)

Zahradní slavnost – úterý 25. června
Vystoupení žáků naší školy, hry. Začátek v 16:00 hod., konec v 19:00 hod.

Zahradní piknik – čtvrtek 27. června
14:00–15:30 hod. na zahradě školy (deky a dobroty si děti přinesou z domu).

Všem rodičům děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám krásné bezstarostné prázdniny…

…a po prázdninách se budeme těšit na Vás i Vaše děti.

Vychovatelky ŠD

Akce ŠD – květen 2024

Den matek – 12. května
Vyrábíme dárky pro maminky ke Dni matek.

Den vítězství – 8.května
Připomenutí si konce druhé světové války

Návštěva knihovny
Ve čtvrtek 9. května v době od 14:00 do 15:00 hod. navštíví 1. oddělení ŠD knihovnu.

Kresba křídou na chodník

Skákání přes švihadlo – školka

Kouzelník J. Krejčí
Zábavný program pro děti se koná v pondělí 27. května v hudebním sále naší školy. Začátek ve 14:00 hod., konec v 15:00 hod. Vybíráme 70,- Kč

Den dětí
V pondělí 3. června půjdeme s dětmi do Bonga. Vycházíme ze školy ve 13:30 hod., návrat zpět v 16:30 hod. Děti budou mít s sebou sportovní oblečení, z hygienických důvodů musí mít na nohou ponožky, svačinu a láhev s pitím. Dle Vašeho zvážení můžou mít peníze na zakoupení občerstvení. Vybíráme 110,- Kč.

Akce ŠD – duben 2024

Duben – měsíc bezpečnosti
Program v jednotlivých odděleních. 3. oddělení – v pátek 12. dubna od 14:00 do 15:00 hod. jízda zručnosti v parku za kostelem (děti si přivezou své kolo, koloběžku).

Sportovní olympiáda ŠD
V týdnu od 15.- 19. dubna budeme s dětmi sportovat. Děti budou mít sportovní oblečení a sportovní obuv.
Disciplíny: běh na 60 m, hod do dálky, skok do dálky
Kategorie: 1. a 2. třída děvčata, 1. a 2. třída kluci, 3. a 4. třída děvčata, 3. a 4. třída kluci

První dva z každé kategorie postupují do obvodního kola, které se koná v úterý 23. dubna na ZŠ Kneslova.

Den Země – pondělí 22. dubna
Program v jednotlivých odděleních

Návštěva Mahenovy knihovny
Čtvrtek 25. dubna – 2. oddělení ŠD (14:00 – 15:00 hod.)
Pátek 26. dubna – 3. oddělení ŠD (14:00 – 15:00 hod.)

Čarodějnice
Čarodějnický piknik v maskách a hry na školní zahradě se uskuteční v úterý 30. dubna. Za příznivého počasí budeme od 13:30 do 16:00 hod. na školní zahradě hrát hry, potom bude následovat piknik. Děti si přinesou deku na zem a občerstvení dle vlastních chutí.

Akce ŠD – březen 2024

Superstar ŠD – městské kolo
Ve středu 6. 3. se bude v době od 8:30 do 11:00 hod. na ZŠ Antonínská konat městské kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD. Postupují do něj vítězové z obvodního kola.

Velikonoční dílničky – velikonoční slepička
pondělí 18. 3. 13:30 – 15:00 – 1. a 2. oddělení ŠD
pondělí 25. 3. 13:30 – 15:00 – 3. oddělení ŠD
Vybíráme 100 Kč.

Čtení dětem – program v jednotlivých odděleních
Zájem o knihy a četbu, jazykolamy, básničky. Výstava dětských knih, seznámení se s obsahem knih, spisovateli a ilustracemi.

Vítání jara
Jarní vycházka – čtvrtek 21. 3. od 14:15 do 16:30 hod.
První jarní den – pranostiky a básničky o jaru
Všechna oddělení školní družiny odchází společně ke Svratce, kde se symbolicky rozloučí se zimou.
Judo neodpadá!

Akce ŠD – únor 2024

Karneval v družině
V pondělí 19. 2. 2024 proběhne od 13:30 do 15:00 hod. v hudebním sále naší školy karneval. Děti se mohou těšit na odpoledne plné zábavy a her.

Únor plný her
Hrajeme společenské a deskové hry, luštíme rébusy a křížovky.

Zpíváme lidové písničky
Učíme se a trénujeme na obvodní kolo Superstar ŠD.

Superstar ŠD – obvodní kolo
Ve čtvrtek 29. února 2024 od 8:30 do 11:00 hod. proběhne v hudebním sále ZŠ Bednářova obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD. Do obvodního kola postupují dva nejlepší zpěváci z kategorie  mladších (1. a 2. tř.) a starších (3. a 4. tř.) děvčat a chlapců.

Postupující žáci se zúčastní soutěže a předvedou své pěvecké dovednosti s dětmi jiných škol našeho obvodu Brno–jih a budou omluveni z vyučování.

Vítězové obvodního kola postupují do městského kola, které se bude konat 6. března 2024 na ZŠ Antonínská.

Akce ŠD – leden 2024

Poplatek za ŠD
V lednu vybíráme úhradu za ŠD na období leden – červen 2024 ve výši 1800,- Kč (ranní + odpolední ŠD), případně 600,- Kč (jen ranní ŠD).

Částku pošlete na účet č. 2101216440/2010, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + „školné ŠD, a to nejpozději do 15. ledna 2024.

Tříkrálová diskotéka
V pondělí 8. ledna se v době od 13:30 do 15:00 hodin všechna oddělení ŠD zúčastní Tříkrálové diskotéky, která proběhne v hudebním sále naší školy. Děti si vyzvedněte před diskotékou nebo až po 15. hodině.

Superstar ŠD
Od 15. do 26. ledna zpíváme lidové písničky. Nejlepší 3 děvčata a 3 kluci z každého oddělení ŠD postupují do školního kola. Školní kolo proběhne ve středu 31. ledna od 13:30 do 14:30 hod. Nejlepší zpěváci z každé kategorie postupují do obvodního kola, které se bude konat 29. února na naší škole.

Pololetní prázdniny
V pátek 2. února 2023 jsou pololetní prázdniny.

Akce ŠD – prosinec 2023

Advent
Období čtyř neděl před Štědrým dnem. Kreslení a vyrábění čerta, anděla a Mikuláše. Učíme se koledy a básničky. Těšíme se na Vánoce.

Zpívání na ZŠ Tuháčkova
V úterý 12. 12. v 17:00 hodin vystoupí naši žáci na ZŠ Tuháčkova. Sraz u ZŠ Tuháčkova v 16:45 hodin. Děti si na vystoupení můžete přivést sami nebo pojedou s paní vychovatelkou Hrabinovou a Procházkovou autobusem přímo od naší školy. V tomto případě je nutná jízdenka na MHD či jiný průkaz. Po vystoupení si své děti přebírají rodiče či jiné zodpovědné osoby.

Advent na Bednářce
Ve čtvrtek 14. 12. od 16:30 do 19:00 hodin se budou konat adventní dílničky pro děti i rodiče. Všichni jste srdečně zváni.

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 21. 12. proběhne v jednotlivých odděleních školní družiny vánoční besídka. Vánoční tradice, zpěv koled.

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2024!

Vaše vychovatelky ŠD

Akce ŠD – listopad 2023

Jižanský dvorek
V pondělí 6. 11. půjdeme s dětmi na vycházku za zvířátky. Vycházíme ze školy ve 13:30 hod., návrat do školy v 16 hod. Dítě si můžete vyzvednout před 13:30 h.

Barvy podzimu
Pozorujeme změny, které přicházejí s podzimem. Určujeme listnaté stromy, poznáváme lesní zvěř. Seznamujeme se s tím, jak můžeme pomoct zvěři přečkat zimu.

Divadelní představení „O JANKOVI A ANDULCE“
Ve čtvrtek 23. 11. nám přijede do školy zahrát pohádku pan Ševčík, herec z Divadla Radost. Začátek v 14:15 hod., konec 15:00 hod. Vybíráme 80,- Kč

Akce ŠD – říjen 2023

Švihadlová školka
V týdnu od 9. do 13. října se děti učí skákat přes švihadlo.

Halloween
V týdnu od 16. do 20. října tvoříme strašidla a duchy, hrajeme zábavné hry a zhlédneme film „Ať žijí duchové“.

Slavnost padajícího listí
V pondělí 23. října v době od 14 do 16 hodin budeme na školní zahradě plnit úkoly na jednotlivých stanovištích – hra, zábava.

Podzimní prázdniny
Ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023 jsou podzimní prázdniny. V sobotu 28. října 2023 je státní svátek.

Akce ŠD – září 2023

Úvod ŠD
– Seznámení se s prvňáčky.
– Seznámení žáků s bezpečnostními a hygienickými pravidly.
– Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD.

Naše škola
Orientujeme se v naší škole, kreslíme naši školu.

Bezpečná cesta
Povídáme si o cestě do školy.

Kamarádi
Sestavujeme pravidla soužití, malujeme portrét kamaráda.

Uhrazení poplatku za pravidelnou docházku ŠD:

Číslo účtu: 2101216440 / 2010
Variabilní symbol: datum narození dítěte (do poznámky pro příjemce napište „jméno a příjmení dítěte – školné ŠD“)

Částka (za období ZÁŘÍ – PROSINEC): 1200,- Kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD denně ráno i odpoledne, 400,- Kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD jen ráno, nebo 1x v týdnu odpoledne.

Do 8. září přineste zpět vyplněný zápisní lístek do ŠD.
Do 15. září přineste ostatní potřebné věci do ŠD.