O škole

Základní škola Bednářova 28 poskytuje povinné základní vzdělání dětem z Horních a Dolních Heršpic a Přízřenic. Najdete ji na ulici Bednářova 28 v Horních Heršpicích. Přestože Horní Heršpice z velké části tvoří průmyslová zástavba, budova školy je umístěna ve velmi pěkném a klidném prostředí mimo hlavní komunikace, což zaručuje dostatečnou bezpečnost dětí v okolí školy.

Máme se čím pochlubit

Bývalí žáci se k nám často a rádi vracejí. Chtějí si s námi zavzpomínat, pohovořit s ostatními žáky, někdy i pochlubit se studijními výsledky, podělit se o zkušenosti či starosti nebo se poradit, kam v životě směřovat dál. Zveme je pak také do tříd, kde se mladším žákům snaží poradit, jak se chovat na střední škole. Rádi se zapojí do vyučování, jak to dělávali dřív – a to je pro učitele velké ocenění. Vzájemná důvěra a přátelské vztahy vytvářejí příjemné kamarádské prostředí, tak moc chybějící na větších školách. Přitom náročnost neklesá, což prokazuje i vysoká úspěšnost našich žáků u přijímaček na střední školy, obzvlášť na gymnázia.

Velmi dobrá je spolupráce rodičů, pedagogů i Rady školy, což dokazuje i hojná účast na dnech otevřených dveří a zahradních slavnostech. Pěknou tradicí jsou vánoční besídky a zvlášť poslední zvonění, kdy se dojetí neubrání ani otrlejší chlapci.

Výuka se neomezuje jen na třídy. Všechny ročníky absolvují školy v přírodě, výlety do Prahy, ani na lyžařský výcvikový kurz nejezdí jen žáci 7. třídy. Pravidelné návštěvy muzeí, divadla či ZOO patří k samozřejmému doplnění výuky. Soutěžíme v recitaci, olympiádách, zpěvu, bojujeme o vítězství ve fotbalových soutěžích. A jaké máme krásné hřiště!

Třídy s menším počtem dětí umožňují individuální přístup vyučujících nejen v oblasti výkonné, ale hlavně v rovině výchovné a psychologické. Díky tomu nemusíme řešit závažnější přestupky. Neklidné děti se u nás zklidňují, absolvují základní vzdělání a odcházejí do života – i v případech, že z větší školy k nám odešli s vážnými výchovnými problémy. 

Své dovednosti, talent a zručnost rozvíjejí děti v keramické dílně, cvičné kuchyni, počítačové učebně a multimediální učebně. O přestávkách se mohou proběhnout venku, zahrát si kopanou, skotačit ve školní herně. A odpoledne se nabízejí kroužky, sportovní hry či počítače. A ti nejmenší počkají na rodiče v útulné moderní školní družině.

Areál školy

V areálu školy se nachází hlavní budova s učebnami pro výuku, její přístavek, kde je umístěna školní družina, jídelna, místnosti sloužící po volnočasové aktivity dětí a tělocvična s příslušenstvím.

Kromě kmenových učeben, které jsou v současné době vybaveny novým nábytkem, dále nabízíme výuku v osmi odborných učebnách anglického jazyka, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, výpočetní techniky, počítačové a multimediální výchovy a cvičné kuchyně.

O velkých přestávkách mají žáci 1. stupně k dispozici dvě herny, vyšší ročníky pak mohou hrát stolní tenis. Za příznivého počasí mohou děti relaxovat i v areálu školy. Čas poledních přestávek žáci tráví za přítomnosti učitele v tělocvičně nebo v tzv. „čekací třídě“.

Po vyučování jsou po domluvě žákům zpřístupněny počítače s výukovými programy, kde si mohou procvičit probrané učivo z jednotlivých předmětů. V odpoledních hodinách nabízíme dětem činnost v zájmových kroužcích. Snažíme se o vytvoření přátelského prostředí pro žáky, učitele i rodiče, kde by měly převažovat vzájemný respekt a úcta.

Komentáře jsou uzavřeny.