Plán akcí na školní rok

Září:

1. Seznámení se školou a družinou
2. Poučení o bezpečná cestě do školy
3. Seznámení s bezpečnostními pravidly ŠD 
4. Zahájení zájmových kroužků
5. Návštěva knihovny

Listopad:

1. Příprava na zimu – pomáháme zvířátkům přečkat zimu
2. Švihadlová soutěž: „O nejlepšího žabáčka“
3. Výstava strašidýlek z dýní – výzdoba tříd a chodeb 
4. Nácvik programu na Mikulášskou besídku

Leden:

1. Beseda s dětmi: „Jak se žilo v minulém století?“
2. Vědomostní kvíz: „Jak se žilo“
3. Výstava starých předmětů
4. Zhotovení dárků pro nové děti při zápisu do školy

Březen:

1. Obvodní kolo soutěže „Superstar ŠD“
2. Čtení a práce s knihou
3. Návštěva místní Mahenovy knihovny
4. Zkoušení jazykolamů, básniček

Květen:

1. Program k výročí konce 2. světové války
2. Výroba pro maminky ke Dni matek
3. Beseda nad alby rodičů a prarodičů
4. Malování na chodník
5. Školy v přírodě, výlety

Říjen:

1. Divadelní představení pro děti
2. Slavnost padajícího listí – hry 
3. Chutě a barvy podzimu
4. Drakiáda

Prosinec:

1. Mikulášská besídka
2. Divadelní představení pro děti
3. Kolektivní výtvarná práce na Betlému 
4. Vánoční zvyky – koledy, přáníčka, novoročenky, perníčky
5. Vánoční nadělování, besídka

Únor:

1. Sněhové hry
2. Pozorování prodlužování dne
3. Masopustní karneval, soutěž masek 
4. Pěvecká soutěž „Superstar“ v jednotlivých odděleních ŠD
5. Školní kolo „Superstar ŠD“

Duben:

1. Pozorování návratu ptactva a změn v přírodě
2. Velikonoční dílničky s rodiči
3. Školní a obvodní kolo „Olympiády ŠD“
4. Soutěž ŠD: „Deskové hry“
5. Osvobození Brna – pomník padlých vojáků

Červen:

1. Zábavný program pro děti na Den dětí
2. Atletická soutěž ŠD
3. Bezpečný pobyt v přírodě
4. Poučení o pravidlech společenského chování
5. Příprava na letní prázdniny

Komentáře jsou uzavřeny.