Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení vyučování ve školním roce
01. 09. 2021 – slavnostní zahájení
03. 09. 2021 – započetí výuky dle rozvrhu
06. 09. 2021 – započetí výuky nepovinných předmětů

Termíny pedagogických klasifikačních rad
16. 11. 2021 – 1. čtvrtletí
25. 01. 2022 – 2. čtvrtletí (1. pololetí) 
19. 04. 2022 – 3. čtvrtletí
23. 06. 2022 – 4. čtvrtletí (2. pololetí)

Termíny třídních schůzek s rodiči
21. 09. 2021 – 1. – 9. ročník
16. 11. 2021 – 1. – 9. ročník
11. 01. 2022 – 1. – 9. ročník
19. 04. 2022 – 1. – 9. ročník
14. 06. 2022 – 1. – 9. ročník

Období školního vyučování
01. 09. 2021 – 31. 01. 2022 – 1. pololetí
01. 02. 2022 – 30. 06. 2022 – 2. pololetí

Termíny přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
28. 02. 2022 (do 20. 02. odevzdat výchovné poradkyni)

Zápis do 1. třídy
08. 04. 2022, 14:00 – 18:00 hod.

Školní prázdniny
27. 10. 2021 – 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
23. 12. 2021 – 02. 01. 2022 – vánoční prázdniny
04. 02. 2022 – pololetní prázdniny
07. 03. 2022 – 13. 03. 2022 – jarní prázdniny
14. 04. 2022 – velikonoční prázdniny
01. 07. 2022 – 31. 08. 2022 – letní prázdniny

Komentáře jsou uzavřeny.