Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení vyučování ve školním roce
01. 09. 2022 – slavnostní zahájení
05. 09. 2022 – započetí výuky dle rozvrhu
12. 09. 2022 – započetí výuky nepovinných předmětů

Termíny pedagogických klasifikačních rad
15. 11. 2022 – 1. čtvrtletí
26. 01. 2023 – 2. čtvrtletí (1. pololetí) 
18. 04. 2023 – 3. čtvrtletí
26. 06. 2023 – 4. čtvrtletí (2. pololetí)

Termíny třídních schůzek s rodiči
20. 09. 2022 – 1. – 9. ročník
15. 11. 2022 – 1. – 9. ročník
10. 01. 2023 – 1. – 9. ročník
18. 04. 2023 – 1. – 9. ročník
13. 06. 2023 – 1. – 9. ročník

Období školního vyučování
01. 09. 2022 – 31. 01. 2023 – 1. pololetí
01. 02. 2023 – 30. 06. 2023 – 2. pololetí

Termíny přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
28. 02. 2023 (do 20. 02. odevzdat výchovné poradkyni)

Zápis do 1. třídy
14. 04. 2023, 14:00 – 18:00 hod.

Školní prázdniny
26. 10. 2022 – 27. 10. 2022 – podzimní prázdniny
23. 12. 2022 – 02. 01. 2023 – vánoční prázdniny
03. 02. 2023 – pololetní prázdniny
13. 03. 2023 – 19. 03. 2022 – jarní prázdniny
06. 04. 2023 – velikonoční prázdniny
01. 07. 2023 – 03. 09. 2023 – letní prázdniny

Komentáře jsou uzavřeny.