Zápis do 1. třídy ZŠ Bednářova – pátek 14. 4. 2023

Zápis do 1. třídy ZŠ Bednářova proběhne v pátek 14. dubna 2023 v době od 14:00 do 18:00 hodin v prostorách školní družiny.

K zápisu se dostaví děti se svými zákonnými zástupci. Prosíme, vezměte s sebou rodný list dítěte
a Váš doklad totožnosti.

Využijte možnost návštěvy vyučování ve čtvrtek 23. března 2023 v době od 9:00 do 10:40 hodin, které se uskuteční v 1. a 2. třídě v přístavku naší školy. Přijďte se podívat a vyzkoušet si stát se součástí vyučování našich prvňáčků a druháčků.

Akce ŠD – březen 2023

Karneval
V pátek 3. března od 13:30 do 15:00 hod. budeme mít v hudebním sále zábavné odpoledne plné tance, her a soutěží. Vyzvedněte si děti buď před začátkem, nebo až v 15:00 hod.

Superstar ŠD – městské kolo
Postupující z obvodního kola pěvecké soutěže Superstar ŠD se dne 8. března od 8:30 do 11:00 hod. zúčastní městského kola na ZŠ Antonínská.

Jarní prázdniny
V týdnu od 13. do 17. března jsou jarní prázdniny – škola i družina jsou uzavřeny.

Velikonoční dílničky
Velikonočního zajíčka si zhotoví ve středu 22. března děti z 1. a 2. oddělení ŠD a v pondělí 27. března děti ze 3. oddělení ŠD.

Čtení dětem
Zájem o knihy a četbu, jazykolamy, básničky. Výstava dětských knih, seznámení se s obsahem knih, spisovateli a ilustracemi. Program v jednotlivých odděleních.

Vítání jara
Ve čtvrtek 23. března půjdeme v čase 14:15 až 16:30 hod. na jarní vycházku. První jarní den – pranostiky a básničky o jaru. Všechna oddělení školní družiny odchází společně ke Svratce, kde se symbolicky rozloučí se zimou. Judo neodpadá!

Pyžamovo-plyšákový den

Kdo chtěl, nemusel se ve čtvrtek dne 23.02.2023 po probuzení převlékat z pyžama a mohl jít rovnou do školy. ☺️

Únorovou akci školního parlamentu pod vedením naší milé paní psycholožky Barči si užili děti i dospělí.

Více fotografií z velké přestávky naleznete v naší školní fotogalerii.

Akce ŠD – únor 2023

Pěvecká soutěž SUPERSTAR školní družiny
V týdnu od 6. – 10. února zpíváme české písně v jednotlivých odd. ŠD. Nejlepší zpěváci postupují do školního kola.

Školní kolo Superstar
Školní kolo se koná ve středu 15. února od 14:15 do 15.00 v hudebním sále. Vítězové a druzí postupují do obvodního kola.

Malá medvědí pohádka
Divadelní představení Malá medvědí pohádka se koná v hudebním sále naší školy 16. února od 14:15 do 15:00 hod. Vybíráme 50 Kč.

Obvodní kolo SUPERSTAR
Obvodní kolo se koná na ZŠ Kneslova 22. února od 8:30 do 11:00 hod. Postupující žáci budou omluveni z vyučování a pojedou s paní vychovatelkou na ZŠ Kneslova. Zde předvedou své pěvecké dovednosti s dětmi jiných škol našeho obvodu Brna – jih. Vítězové obvodního kola postupují do městského kola, které se bude konat 8. března na ZŠ Antonínská.

Akce ŠD – leden 2023

Tříkrálová diskotéka
Ve čtvrtek 6. ledna 2023 proběhne ve všech odděleních ŠD od 13:30 do 15:00 hodin diskotéka v hudebním sále naší školy.

Děti si vyzvedněte před diskotékou nebo až v 15:00 hod.

Výtvarná soutěž
V týdnu od 9. do 13. ledna bude v jednotlivých odděleních probíhat výtvarná soutěž na téma ZIMA.

Poplatek za období leden – červen 2023
Poplatek ve výši 1 800,- Kč budu vybírat ve školní družině od dětí ve čtvrtek 19. ledna a v pátek 20. ledna vždy ráno od 6:30 do 7:30 hod. a odpoledne od 15:00 do 16:30 hod. Částku pošlete v obálce po dětech.

Děkuji. D. Hrdličková

Návštěva brněnského podzemí a procházka vánočním Brnem – 3. třída

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 obě třetí třídy zlákala procházka zimním Brnem. A ne jen tak ledajaká. Prošli jsme se nejen po cestách a chodnících centra města, ale i pod nimi. Navštívili jsme totiž brněnské podzemí pod Zelným trhem.

Tam jsme viděli například alchymistickou laboratoř, zjistili, co je to kratiknot, vyzkoušeli si pobyt v kleci bláznů a podivovali se nad zvláštním receptem na pokrm z veverek. A mnoho dalšího. Když jsme vystoupali opět na dláždění Zelného trhu, oslovil nás nějaký starosvětsky vyhlížející pán se slovy : „Kindoši, nemáte nějaké drobák?“.

Vyklubal se z něj náš průvodce po nejproslulejších místech brněnského centra. Jeho výklad v hantecu rozesmával nejen nás, ale i kolemjdoucí. Ukázal nám pokřivenou věžičku, brněnského draka, nejmenší sochu, zazděného radního i postavičku ukazující pozadí na kostele sv. Jakuba. Výklad pana Róberta Slávika nás, ale i mnoho jiných Brňanů opravdu pobavil.

Vše jsme zakončili na vánočních trzích, které lákaly nejrůznějšími výrobky i sladkými a slanými dobrotami. Byl to povedený předvánoční výlet. Celá 3.A i 3.B přeje krásné Vánoce a spoustu radosti v novém roce!

Mikulášská 2022

V pondělí 5. 12. 2022 se konala tradiční Mikulášská. Dílničky, tombola, 👹 peklo 👹, 👼 nebe 👼, 🌭občerstvení 🌭, závěrečný společný zpěv 🎷 koled 🎷, vše se odehrálo v pohodovém a klidném adventním duchu.

Za skvělou atmosféru děkujeme všem účastníkům z řad rodičů či absolventů, ale také všem organizátorům z řad našich žáků i učitelů a budeme se těšit zase někdy příště na milá setkání.

Více fotografií naleznete ve školní fotogalerii.

Akce ŠD – prosinec 2022

Advent
Seznámení žáků s lidovými zvyky a tradicemi, výroba malých dárků a přáníček – činnosti v jednotlivých odděleních ŠD.

Mikulášská
V pondělí 5. 12. od 16:00 do 18:45 hod. – dílničky pro rodiče a žáky.

Vánoční zpívánky
V úterý 13. 12. děti z ŠD vystoupí před ZŠ Tuháčkova. Program zajistí dobrovolníci z 1. – 3. oddělení školní družiny. Vystoupení našich žáků se koná v Komárově v 16:55 hod. Do Komárova žáci s paní vychovatelkou Hrabinovou a Hrdličkovou autobusem. Děti budou mít jízdenku nebo šalinkartu. Aktovky jim převeze do Komárova p. ředitel Černý autem. Po vystoupení našich žáků 17:10 hod. rodiče zajistí doprovod svých dětí domů.

Vánoční besídka v odděleních ŠD – 21. 12. (středa)
Ve středu 21. 12. si připomeneme lidové zvyky, zazpíváme koledy a rozdáme si dárky (je dobrovolné).

Všem rodičům a žákům naší školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, do nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

Vychovatelky ŠD

Výroba adventních věnců – workshop pro zaměstnance školy

Ve středu 23. listopadu 2022 zaměstnanci školy v rámci workshopu vyráběli adventní věnce – vyzkoušeli si práci s tavící pistolí, používání různých technik při zdobení a podobně.

Vše proběhlo v klidné a předvánoční atmosféře, během níž si všichni odpočinuli aspoň na chvíli od starostí běžného dne.

Více fotografií naleznete ve školní fotogalerii.

Romana Vaďurová, lektorka dílny chameleon

Halloween na 1. stupni

V úterý dne 1. 11. 2022 proběhl na celém 1. stupni projektový den – Halloween. Děti přišly do školy v převleku příšerek, duchů, čarodějnic a jiných strašidelných bytostí. Zábavnou soutěžní formou jsme si připomněli také veškeré podzimní  a dušičkové aktivity. Při společenských či deskových stolních hrách zažili žáci spoustu legrace se svými spolužáky. Další zábavné hry pokračovaly ve školní družině.