Návštěva brněnského podzemí a procházka vánočním Brnem – 3. třída

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 obě třetí třídy zlákala procházka zimním Brnem. A ne jen tak ledajaká. Prošli jsme se nejen po cestách a chodnících centra města, ale i pod nimi. Navštívili jsme totiž brněnské podzemí pod Zelným trhem.

Tam jsme viděli například alchymistickou laboratoř, zjistili, co je to kratiknot, vyzkoušeli si pobyt v kleci bláznů a podivovali se nad zvláštním receptem na pokrm z veverek. A mnoho dalšího. Když jsme vystoupali opět na dláždění Zelného trhu, oslovil nás nějaký starosvětsky vyhlížející pán se slovy : „Kindoši, nemáte nějaké drobák?“.

Vyklubal se z něj náš průvodce po nejproslulejších místech brněnského centra. Jeho výklad v hantecu rozesmával nejen nás, ale i kolemjdoucí. Ukázal nám pokřivenou věžičku, brněnského draka, nejmenší sochu, zazděného radního i postavičku ukazující pozadí na kostele sv. Jakuba. Výklad pana Róberta Slávika nás, ale i mnoho jiných Brňanů opravdu pobavil.

Vše jsme zakončili na vánočních trzích, které lákaly nejrůznějšími výrobky i sladkými a slanými dobrotami. Byl to povedený předvánoční výlet. Celá 3.A i 3.B přeje krásné Vánoce a spoustu radosti v novém roce!

Mikulášská 2022

V pondělí 5. 12. 2022 se konala tradiční Mikulášská. Dílničky, tombola, 👹 peklo 👹, 👼 nebe 👼, 🌭občerstvení 🌭, závěrečný společný zpěv 🎷 koled 🎷, vše se odehrálo v pohodovém a klidném adventním duchu.

Za skvělou atmosféru děkujeme všem účastníkům z řad rodičů či absolventů, ale také všem organizátorům z řad našich žáků i učitelů a budeme se těšit zase někdy příště na milá setkání.

Více fotografií naleznete ve školní fotogalerii.

Akce ŠD – prosinec 2022

Advent
Seznámení žáků s lidovými zvyky a tradicemi, výroba malých dárků a přáníček – činnosti v jednotlivých odděleních ŠD.

Mikulášská
V pondělí 5. 12. od 16:00 do 18:45 hod. – dílničky pro rodiče a žáky.

Vánoční zpívánky
V úterý 13. 12. děti z ŠD vystoupí před ZŠ Tuháčkova. Program zajistí dobrovolníci z 1. – 3. oddělení školní družiny. Vystoupení našich žáků se koná v Komárově v 16:55 hod. Do Komárova žáci s paní vychovatelkou Hrabinovou a Hrdličkovou autobusem. Děti budou mít jízdenku nebo šalinkartu. Aktovky jim převeze do Komárova p. ředitel Černý autem. Po vystoupení našich žáků 17:10 hod. rodiče zajistí doprovod svých dětí domů.

Vánoční besídka v odděleních ŠD – 21. 12. (středa)
Ve středu 21. 12. si připomeneme lidové zvyky, zazpíváme koledy a rozdáme si dárky (je dobrovolné).

Všem rodičům a žákům naší školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, do nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

Vychovatelky ŠD