Harfa v Besedním domě

V pátek 19. ledna 2024 navštívila 7. třída hudební program s harfou v Besedním domě. Milá paní uvaděčka a paní harfistka nám vysvětlily, jak harfa funguje a k čemu slouží její pedály.

Nejenže jsme vyslechli 3 skladby, z nichž první byla pro české uši asi nejznámější (Vyšehrad z Mé Vlasti od Bedřicha Smetany), ale také jsme harfu mohli doprovodit na triangl a činely a zahrát si na citeru skladbu Už ty pilky dořezaly.

Fotografie a video z akce je možné zhlédnout ve školní fotogalerii.

Hudební program se vydařil a v květnu se budeme těšit na varhany!

Mgr. Karel Žák a Mgr. Renáta Vozková

Projekt Bedna 2023

Naše škola získala finanční prostředky v rámci projektu Bedna 2023.

Z prostředků jsou hrazeny části úvazků naší paní školní psycholožky, asistentů pedagoga i pedagogů, kteří se nad rámec svého úvazku věnují vzdělávání a podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Z prostředků je též hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, webináře apod.)

Projekt přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání a podpory pro žáky naší školy.

Akce ŠD – leden 2024

Poplatek za ŠD
V lednu vybíráme úhradu za ŠD na období leden – červen 2024 ve výši 1800,- Kč (ranní + odpolední ŠD), případně 600,- Kč (jen ranní ŠD).

Částku pošlete na účet č. 2101216440/2010, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + „školné ŠD, a to nejpozději do 15. ledna 2024.

Tříkrálová diskotéka
V pondělí 8. ledna se v době od 13:30 do 15:00 hodin všechna oddělení ŠD zúčastní Tříkrálové diskotéky, která proběhne v hudebním sále naší školy. Děti si vyzvedněte před diskotékou nebo až po 15. hodině.

Superstar ŠD
Od 15. do 26. ledna zpíváme lidové písničky. Nejlepší 3 děvčata a 3 kluci z každého oddělení ŠD postupují do školního kola. Školní kolo proběhne ve středu 31. ledna od 13:30 do 14:30 hod. Nejlepší zpěváci z každé kategorie postupují do obvodního kola, které se bude konat 29. února na naší škole.

Pololetní prázdniny
V pátek 2. února 2023 jsou pololetní prázdniny.