Školní družina

Děti z naší ŠD mohou využívat prostor v přístavku školy, který jim slouží k odpočinku, hrám a dalším činnostem před i po vyučování. Ke zpříjemnění pobytu se jim snažíme utvářet program tak, aby uspokojil jejich zájmy a potřeby.

Mezi oblíbenou činnost patří výtvarná výchova, která rozvíjí dovednosti, tvůrčí zobrazovací schopnosti, fantazii a vede je k samostatné tvořivé práci. Své výrobky si s radostí odnášejí domů na výzdobu bytu, či svého pokoje.

Vedle výtvarných činností se mohou účastnit dramatického kroužku a „protáhnout se“ v kroužku pohybových her. Děti chodí pravidelně s paní vychovatelkou cvičit do fitcentra. Za pěkného počasí chodíme na školní zahradu.

Provoz školní družiny

Informace o školní družině
OdděleníVychovatelkaTřídy
I.Bc. Petra Hrabinová1. třída
II.Danuše Hrdličková2. třída
III.Eva Procházková3. a 4. třída
Časový rozvrh
Ranní družina:6:30 – 8:45 hod.
Odpolední družina:11:40 – 16:30 hod.
Kontakt
Telefonní čísla:778 475 926 – I. oddělení
 778 475 927 – II. oddělení
 775 858 602 – III. oddělení

Přejeme si, aby se dětem v naší ŠD líbilo!

Komentáře jsou uzavřeny.