Pojďme si číst

Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace realizuje již druhý projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Pojďme si číst“.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta –pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Individualizace výuky

Díky této aktivitě byl podpořen individuálnější přístup k žákům v některých hodinách matematiky a českého a anglického jazyka. V těchto hodinách jsou žáci dělení do menších skupin, což učiteli umožňuje věnovat se činnostem, pro které v běžné výuce často není prostor.

Inovace a zkvalitnění výuky 

Díky projektu „Pojďme si číst“, financovaného Evropským sociálním fondem, měla škola možnost zakoupit pomůcky a materiály potřebné ke zkvalitnění výuky v předmětech českého jazyka, anglického a německého jazyka, informatiky, hudební výuky, zeměpisu, přírodopisu, matematiky, dějepisu a fyziky. Učitelé také vytvořili řadu inovativních materiálů, díky kterým jsou hodiny zajímavější a zábavnější. Žáci jsou samostatně vedeni ke zpracovávání zajímavých úkolů, vyplňují pracovní listy, hrají vzdělávací hry aj.

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Projekt „Pojďme si číst“, financovaný Evropským sociálním fondem, umožnil jednomu z našich pedagogů absolvovat vzdělávací kurz v cizině. Získané vědomosti a zkušenosti tak může nyní uplatnit během výuky.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogové mají díky projektu možnost absolvovat vzdělávací kurzy.

Komentáře jsou uzavřeny.