Návštěva brněnského podzemí a procházka vánočním Brnem – 3. třída

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 obě třetí třídy zlákala procházka zimním Brnem. A ne jen tak ledajaká. Prošli jsme se nejen po cestách a chodnících centra města, ale i pod nimi. Navštívili jsme totiž brněnské podzemí pod Zelným trhem.

Tam jsme viděli například alchymistickou laboratoř, zjistili, co je to kratiknot, vyzkoušeli si pobyt v kleci bláznů a podivovali se nad zvláštním receptem na pokrm z veverek. A mnoho dalšího. Když jsme vystoupali opět na dláždění Zelného trhu, oslovil nás nějaký starosvětsky vyhlížející pán se slovy : „Kindoši, nemáte nějaké drobák?“.

Vyklubal se z něj náš průvodce po nejproslulejších místech brněnského centra. Jeho výklad v hantecu rozesmával nejen nás, ale i kolemjdoucí. Ukázal nám pokřivenou věžičku, brněnského draka, nejmenší sochu, zazděného radního i postavičku ukazující pozadí na kostele sv. Jakuba. Výklad pana Róberta Slávika nás, ale i mnoho jiných Brňanů opravdu pobavil.

Vše jsme zakončili na vánočních trzích, které lákaly nejrůznějšími výrobky i sladkými a slanými dobrotami. Byl to povedený předvánoční výlet. Celá 3.A i 3.B přeje krásné Vánoce a spoustu radosti v novém roce!

Mikulášská 2022

V pondělí 5. 12. 2022 se konala tradiční Mikulášská. Dílničky, tombola, 👹 peklo 👹, 👼 nebe 👼, 🌭občerstvení 🌭, závěrečný společný zpěv 🎷 koled 🎷, vše se odehrálo v pohodovém a klidném adventním duchu.

Za skvělou atmosféru děkujeme všem účastníkům z řad rodičů či absolventů, ale také všem organizátorům z řad našich žáků i učitelů a budeme se těšit zase někdy příště na milá setkání.

Více fotografií naleznete ve školní fotogalerii.

Akce ŠD – prosinec 2022

Advent
Seznámení žáků s lidovými zvyky a tradicemi, výroba malých dárků a přáníček – činnosti v jednotlivých odděleních ŠD.

Mikulášská
V pondělí 5. 12. od 16:00 do 18:45 hod. – dílničky pro rodiče a žáky.

Vánoční zpívánky
V úterý 13. 12. děti z ŠD vystoupí před ZŠ Tuháčkova. Program zajistí dobrovolníci z 1. – 3. oddělení školní družiny. Vystoupení našich žáků se koná v Komárově v 16:55 hod. Do Komárova žáci s paní vychovatelkou Hrabinovou a Hrdličkovou autobusem. Děti budou mít jízdenku nebo šalinkartu. Aktovky jim převeze do Komárova p. ředitel Černý autem. Po vystoupení našich žáků 17:10 hod. rodiče zajistí doprovod svých dětí domů.

Vánoční besídka v odděleních ŠD – 21. 12. (středa)
Ve středu 21. 12. si připomeneme lidové zvyky, zazpíváme koledy a rozdáme si dárky (je dobrovolné).

Všem rodičům a žákům naší školy přejeme krásné a pohodové Vánoce, do nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

Vychovatelky ŠD

Výroba adventních věnců – workshop pro zaměstnance školy

Ve středu 23. listopadu 2022 zaměstnanci školy v rámci workshopu vyráběli adventní věnce – vyzkoušeli si práci s tavící pistolí, používání různých technik při zdobení a podobně.

Vše proběhlo v klidné a předvánoční atmosféře, během níž si všichni odpočinuli aspoň na chvíli od starostí běžného dne.

Více fotografií naleznete ve školní fotogalerii.

Romana Vaďurová, lektorka dílny chameleon

Halloween na 1. stupni

V úterý dne 1. 11. 2022 proběhl na celém 1. stupni projektový den – Halloween. Děti přišly do školy v převleku příšerek, duchů, čarodějnic a jiných strašidelných bytostí. Zábavnou soutěžní formou jsme si připomněli také veškeré podzimní  a dušičkové aktivity. Při společenských či deskových stolních hrách zažili žáci spoustu legrace se svými spolužáky. Další zábavné hry pokračovaly ve školní družině.

Akce ŠD – listopad 2022

Halloween a dušičky
V úterý 1. 11. odpoledne plné her a zábavy. Program v jednotlivých odděleních ŠD.

Pohádkový kouzelník – zábavný program s kouzelníkem
Ve pátek 11. 11. od 13:30 do 14:30 hod. se všechna oddělení ŠD přesunou do hudebního sálu naší školy, kde na ně čeká zábavné kouzlení s J. Krejčím. Vybíráme 70,- Kč.

Jižanský dvorek
V pondělí 21. 11. – vycházka s dětmi za zvířátky. Všichni vycházíme ze školy ve 13:30 hod, návrat do školy v 15:30 hod. Dítě si můžete vyzvednout před 13:30 hod., nebo až po návratu od 15:30 hod.

Barvy podzimu
Pozorujeme změny, které přicházejí s podzimem. Určujeme listnaté stromy, poznáváme lesní zvěř. Seznamujeme se s tím, jak můžeme pomoct zvěři přečkat zimu.

Akce ŠD – říjen 2022

Švihadlová školka
V týdnu od 3. 10. do 7. 10. se děti učí skákat přes švihadlo.

Život stromů – mobilní planetárium
Ve čtvrtek 13. 10. děti zhlédnou film s výkladem lektora o životě stromů.
Stanou se společně s broučky součástí přírody, proletí se po rozkvetlé louce a poznají největší záhadu přírody – fotosyntézu. Vybíráme 80,- Kč. Program se koná v hudebním sále a bude rozdělen do 3 skupin:
– 1. odd. ŠD – 12:30 – 13:15 hod.
– 2. odd. ŠD – 13:20 – 14:05 hod.
– 3. odd. ŠD – 14:10 – 14:55 hod.

Slavnost padajícího listí
Ve čtvrtek, 20. 10. od 14:00 do 16:00 hod. na školní zahradě budou děti plnit úkoly na jednotlivých
stanovištích – hry, zábava.

Halloween
V týdnu od 17. do 21. 10. tvoříme strašidla a duchy; zábavné hry a zhlédnutí filmu „Ať žijí duchové“.

Podzimní prázdniny
– středa 26.10. a čtvrtek 27. 10., pátek 28. 10. – státní svátek

Akce ŠD – září 2022

Zahájení školního roku
Seznámení se s prvňáčky, seznámení žáků s bezpečnostními, hygienickými  a protiepidemiologickými pravidly, seznámení se s Vnitřním řádem školní družiny.

Uhrazení poplatku za pravidelnou docházku ŠD
Hotovost ve výši 1000,- Kč vybírám 5. a 6. září ráno od 6:30 do 8:00 hod. a odpoledne od 15:00 do 16:30 hod. Hotovost převezmu od dětí v podepsané obálce. Vybírání vyplněného zápisního lístku do ŠD a všech potřebných věcí do ŠD – do 9. září.   

Naše škola
Orientujeme se v naší škole, kreslíme naši školu.

Bezpečná cesta
Povídáme si o cestě do školy.

Kamarádi
Sestavujeme pravidla soužití, malujeme portrét kamaráda.

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. v 8:00 hodin. První den budou mít všechny třídy pouze 1 vyučovací hodinu do 8:45 hodin.

Vyučování v prvním školním týdnu bude probíhat v následujícím režimu:

Datum1. třída2. – 5. třída6. – 9. třída
1. 9. 2022 (čt)8:00 – 8:458:00 – 8:458:00 – 8:45
2. 9. 2022 (pá)8:00 – 9:408:00 – 10:458:00 – 11:40
5. 9. 2022 (po)8:00 – 9:408:00 – 10:458:00 – 11:40
6. 9. 2022 (út)8:00 – 10:458:00 – 11:408:00 – 12:35
7. 9. 2022 (st)8:00 – 10:458:00 – 11:408:00 – 12:35

Od čtvrtku 8. 9. 2022 bude vyučování probíhat dle plného rozvrhu.

Výdej obědů bude na začátku školního roku dle následujícího rozpisu:

Datum1. 9. 2022 (čt)2. 9. 2022 (pá)5. 9. 2022 (po)od 6. 9. 2022 (po)
Čas10:00 – 11:3010:00 – 12:0010:00 – 12:0011:40 – 13:40

Poplatek za školní družinu ve výši 1000,- Kč na období září až prosinec 2022 bude vybírat paní vychovatelka Danuše Hrdličková v pondělí a úterý 5. a 6. září 2022 ráno od 6:30 do 8:00 hodin a odpoledne od 15:00 do 16:30 hodin v zeleném přístavku školy (vchod zahradou za altánem). Peníze pošlete v obálce po dětech.

Provoz školy o prázdninách 2022

V době od 1. 7. do 31. 8. 2022 platí na naší škole prázdninový provoz.

Níže naleznete rozpis dnů, ve kterých Vám v případě potřeby bude k dispozici vedení školy případně pan školník.

V případě potřeby návštěvy školy se, prosím, s příslušným pracovníkem předem telefonicky domluvte.

Přejeme všem krásné léto a hezké prázdniny!

Termíny přítomnosti vedení školy a pana školníka o prázdninách:

Mgr. Vlastimil Černý – ředitel školy, tel. 736 644 562
13., 20. a 27. července, 3., 8., 10. a 22. – 31. srpna

Mgr. Renata Svobodová – zástupkyně ředitele školy, tel. 778 482 531
1. , 4., 7., 13. a 20. července, 1., 10, 17. a 22. – 31. srpna

Jiří Rosenberg – školník, tel. 604 728 161
1. – 15. a 25. – 29. července, 1. – 5. a 22. – 31. srpna