Projekt Bedna 2023

Naše škola získala finanční prostředky v rámci projektu Bedna 2023.

Z prostředků jsou hrazeny části úvazků naší paní školní psycholožky, asistentů pedagoga i pedagogů, kteří se nad rámec svého úvazku věnují vzdělávání a podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Z prostředků je též hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, webináře apod.)

Projekt přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání a podpory pro žáky naší školy.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.