Akce ŠD – březen 2024

Superstar ŠD – městské kolo
Ve středu 6. 3. se bude v době od 8:30 do 11:00 hod. na ZŠ Antonínská konat městské kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD. Postupují do něj vítězové z obvodního kola.

Velikonoční dílničky – velikonoční slepička
pondělí 18. 3. 13:30 – 15:00 – 1. a 2. oddělení ŠD
pondělí 25. 3. 13:30 – 15:00 – 3. oddělení ŠD
Vybíráme 100 Kč.

Čtení dětem – program v jednotlivých odděleních
Zájem o knihy a četbu, jazykolamy, básničky. Výstava dětských knih, seznámení se s obsahem knih, spisovateli a ilustracemi.

Vítání jara
Jarní vycházka – čtvrtek 21. 3. od 14:15 do 16:30 hod.
První jarní den – pranostiky a básničky o jaru
Všechna oddělení školní družiny odchází společně ke Svratce, kde se symbolicky rozloučí se zimou.
Judo neodpadá!

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Danuše Hrdličková

Zkušená a milá paní vychovatelka, která se stará o děti z 2. oddělení školní družiny.

Komentáře jsou uzavřeny.