Kalendář ZŠ Bednářova

27. 3. 2023
 • Velikonoční dílničky 3. odd. ŠD
  27. 3. 2023  13:30 - 15:00

  Dnes si děti ze školní družiny vyrobí symbol Velikonoc - Velikonočního zajíčka s vajíčkem.
  Dílničky budou probíhat od 13:30 do 15:00 hod. ve 3. oddělení ŠD.
  Vybíráme 100,- Kč.


29. 3. 2023
 • preventivní program pro 7.tr - program Alkohol,nikotin a marihuana
  29. 3. 2023  8:00 - 12:00


4. 4. 2023
 • 3.A tř. - návštěva knihovny
  4. 4. 2023  8:00 - 9:00


 • 6. třída koncert Co vypráví hudba (Filharmonie Brno - Besední dům)
  4. 4. 2023  9:30 - 12:35


6. 4. 2023
 • Velikonoční prázdniny
  6. 4. 2023

  Škola je uzavřena, nevyučuje se.


7. 4. 2023
 • Velký pátek
  7. 4. 2023

  Státní svátek - škola je uzavřena, nevyučuje se.


10. 4. 2023
 • Velikonoční pondělí
  10. 4. 2023

  Státní svátek - škola je uzavřena, nevyučuje se.


13. 4. 2023
 • Přijímací zkoušky na SŠ - 9. třída
  13. 4. 2023 - 14. 4. 2023  


 • Mgr. Karel Žák - účast na semináři
  13. 4. 2023  9:00 - 15:30

  První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně I.

  Seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Základní metodické postupy v řešení obtížných situací se naučí účastnici aplikovat ve školní praxi. 

  První část je zaměřena na přípravu účastníků ve speciální teorii, zejména diferenciální diagnostice, na praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. 

  V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům.


17. 4. 2023
 • Sportovní olympiáda ŠD - všechna odd.ŠD
  17. 4. 2023  13:30 - 15:00


18. 4. 2023
 • Klasifikační porada
  18. 4. 2023  14:15 - 15:45


 • Hovorové hodiny pro rodiče
  18. 4. 2023  16:00 - 17:30


20. 4. 2023
 • Sluníčko 2.B
  20. 4. 2023  8:15 - 11:15


21. 4. 2023
 • Návštěva knihovny - 2. odd. ŠD, D. Hrdličková
  21. 4. 2023  13:30 - 15:00

  Děti z 2. oddělení školní družiny navštíví místní Mahenovu knihovnu. Paní knihovnice je seznámí s prostorem knihovny, ukáže knihy pro čtenáře 2. třídy a bude mít pro ně připravený program  s názvem "Pod hladinou."
  Ze školy odcházíme ve 13:15, návrat v 15:00 hod.


Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.