Naše žákyně vyhrála okresní kolo soutěže v anglickém jazyce!

Gratulujeme Natálii Borženské z 8. B a Kristýně Kremláčkové ze 7. třídy ke skvělým výkonům v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, které se konalo ve čtvrtek 15. února 2024.

Obě žákyně se společně s dalšími výherci školních kol v okrese Brno-město postavily tváří v tvář výzvě prověřit své schopnosti komunikovat v angličtině.

Zvláštní gratulace patří Natálii Borženské, která se ve své kategorii umístila na 1. místě z celkem 49 soutěžících! Je to skvělý úspěch, který si zaslouží ocenění a obdiv.

Děkujeme oběma dívkám za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme další úspěchy při studiu anglického jazyka.

Akce ŠD – únor 2024

Karneval v družině
V pondělí 19. 2. 2024 proběhne od 13:30 do 15:00 hod. v hudebním sále naší školy karneval. Děti se mohou těšit na odpoledne plné zábavy a her.

Únor plný her
Hrajeme společenské a deskové hry, luštíme rébusy a křížovky.

Zpíváme lidové písničky
Učíme se a trénujeme na obvodní kolo Superstar ŠD.

Superstar ŠD – obvodní kolo
Ve čtvrtek 29. února 2024 od 8:30 do 11:00 hod. proběhne v hudebním sále ZŠ Bednářova obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar ŠD. Do obvodního kola postupují dva nejlepší zpěváci z kategorie  mladších (1. a 2. tř.) a starších (3. a 4. tř.) děvčat a chlapců.

Postupující žáci se zúčastní soutěže a předvedou své pěvecké dovednosti s dětmi jiných škol našeho obvodu Brno–jih a budou omluveni z vyučování.

Vítězové obvodního kola postupují do městského kola, které se bude konat 6. března 2024 na ZŠ Antonínská.

Harfa v Besedním domě

V pátek 19. ledna 2024 navštívila 7. třída hudební program s harfou v Besedním domě. Milá paní uvaděčka a paní harfistka nám vysvětlily, jak harfa funguje a k čemu slouží její pedály.

Nejenže jsme vyslechli 3 skladby, z nichž první byla pro české uši asi nejznámější (Vyšehrad z Mé Vlasti od Bedřicha Smetany), ale také jsme harfu mohli doprovodit na triangl a činely a zahrát si na citeru skladbu Už ty pilky dořezaly.

Fotografie a video z akce je možné zhlédnout ve školní fotogalerii.

Hudební program se vydařil a v květnu se budeme těšit na varhany!

Mgr. Karel Žák a Mgr. Renáta Vozková

Projekt Bedna 2023

Naše škola získala finanční prostředky v rámci projektu Bedna 2023.

Z prostředků jsou hrazeny části úvazků naší paní školní psycholožky, asistentů pedagoga i pedagogů, kteří se nad rámec svého úvazku věnují vzdělávání a podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Z prostředků je též hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, webináře apod.)

Projekt přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání a podpory pro žáky naší školy.

Akce ŠD – leden 2024

Poplatek za ŠD
V lednu vybíráme úhradu za ŠD na období leden – červen 2024 ve výši 1800,- Kč (ranní + odpolední ŠD), případně 600,- Kč (jen ranní ŠD).

Částku pošlete na účet č. 2101216440/2010, do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte + „školné ŠD, a to nejpozději do 15. ledna 2024.

Tříkrálová diskotéka
V pondělí 8. ledna se v době od 13:30 do 15:00 hodin všechna oddělení ŠD zúčastní Tříkrálové diskotéky, která proběhne v hudebním sále naší školy. Děti si vyzvedněte před diskotékou nebo až po 15. hodině.

Superstar ŠD
Od 15. do 26. ledna zpíváme lidové písničky. Nejlepší 3 děvčata a 3 kluci z každého oddělení ŠD postupují do školního kola. Školní kolo proběhne ve středu 31. ledna od 13:30 do 14:30 hod. Nejlepší zpěváci z každé kategorie postupují do obvodního kola, které se bude konat 29. února na naší škole.

Pololetní prázdniny
V pátek 2. února 2023 jsou pololetní prázdniny.

Advent na Bednářce

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 od 16:30 do 18:30 hodin proběhne na naší škole „Advent na Bednářce“ – dílničky pro děti i dospělé.

V 16:30 hod. akci slavnostně zahájíme v hudebním sále krátkým kulturním programem, který se bude opakovat ještě jednou v 17:00 hod.

Od 16:45 do 18:30 hod. můžete navštívit dílničky, které budou probíhat po celé škole. V 18:30 hod. akci zakončíme zpěvem tří koled u schodiště před školou.

Srdečně zveme i naše absolventy a všechny ostatní příznivce naší školy. Těšíme se s Vámi na shledanou!

kolektiv pedagogů ZŠ Bednářova

Akce ŠD – prosinec 2023

Advent
Období čtyř neděl před Štědrým dnem. Kreslení a vyrábění čerta, anděla a Mikuláše. Učíme se koledy a básničky. Těšíme se na Vánoce.

Zpívání na ZŠ Tuháčkova
V úterý 12. 12. v 17:00 hodin vystoupí naši žáci na ZŠ Tuháčkova. Sraz u ZŠ Tuháčkova v 16:45 hodin. Děti si na vystoupení můžete přivést sami nebo pojedou s paní vychovatelkou Hrabinovou a Procházkovou autobusem přímo od naší školy. V tomto případě je nutná jízdenka na MHD či jiný průkaz. Po vystoupení si své děti přebírají rodiče či jiné zodpovědné osoby.

Advent na Bednářce
Ve čtvrtek 14. 12. od 16:30 do 19:00 hodin se budou konat adventní dílničky pro děti i rodiče. Všichni jste srdečně zváni.

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 21. 12. proběhne v jednotlivých odděleních školní družiny vánoční besídka. Vánoční tradice, zpěv koled.

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2024!

Vaše vychovatelky ŠD

Pondělní stávka

Vážení rodiče,
většina zaměstnanců naší školy se připojuje k pondělní stávce. Z tohoto důvodu nebude vyučování v tradiční podobě a čase, proto ať mají děti sportovní oblečení. Náhradní program bude od 8.00 do 11.40. Poté bude pro družinové děti družina a to do 15.30. Ranní družina nebude. Bohužel nejsme schopni zajistit stravu, proto těm, kteří přijdou, nabalte větší svačiny.
Dnes bude v Edookitu anketa, kdo v pondělí přijde. Prosíme všechny rodiče, aby se této ankety zúčastnili a dali nám vědět, zda jejich dítě přijde či nikoliv, ať můžeme pondělní činnosti naplánovat co nejlépe.
Děkuji a přeji klidný den, Černý

Akce ŠD – listopad 2023

Jižanský dvorek
V pondělí 6. 11. půjdeme s dětmi na vycházku za zvířátky. Vycházíme ze školy ve 13:30 hod., návrat do školy v 16 hod. Dítě si můžete vyzvednout před 13:30 h.

Barvy podzimu
Pozorujeme změny, které přicházejí s podzimem. Určujeme listnaté stromy, poznáváme lesní zvěř. Seznamujeme se s tím, jak můžeme pomoct zvěři přečkat zimu.

Divadelní představení „O JANKOVI A ANDULCE“
Ve čtvrtek 23. 11. nám přijede do školy zahrát pohádku pan Ševčík, herec z Divadla Radost. Začátek v 14:15 hod., konec 15:00 hod. Vybíráme 80,- Kč